PGD Peče z novim vodstvom

PGD Peče je dobilo novega predsednika in poveljnika! Novi predsednik je na občnem zboru društva, 4. februarja 2018 postal Jani Avbelj, Poveljnik pa Robi Jesenšek. Po dvajsetih letih je delo tajnika Janji Levičnik Podržaj predala Jelka Lalić, po kar štiridesetih letih pa je zaključil s svojim delom Tone Stenko, mentor za mladino. Oba sta prejela posebno zahvalo za dolgoletno delo.

Občni zbor PGD Peče
Občni zbor PGD Peče

Na občnem zboru so bili prisotni tudi gostje; Ivan Lebar, predsednik GZ Moravče, Ivo Povirk, poveljnik GZ Moravče, delegata GZ Moravče, župan občine Moravče Martin Rebolj in podžupana.