Življenje in delo Franca Ksaverja Pirca

V petek, 23. 11. 2018 je Kulturno in športno društvo Peče v dvorani gasilskega doma v Pečah organiziralo prav posebno prireditev; v založbi društva je namreč izšla nova knjiga z naslovom Življenje in delo Franca Ksaverja Pirca, ki jo ne napisal in uredil član KŠD Peče Bogomil Brvar. Prireditev je s kratkim nagovorom pričel recenzent knjige, mag. France Baraga, nato pa je avtor predstavil to obsežno in bogato delo, ki zajema kar 624 strani, na katerih opisuje bogato življenje in delo nekdanjega peškega župnika. Franc Pirc je bil duhovnik v Pečah skoraj natanko 200 let nazaj, nato je odšel v Podbrezje, pot pa ga je naprej vodila v misijone med Indijance v Severno Ameriko. Pirc je na slovenskih tleh znan predvsem kot priznan sadjar, saj njegov priročnik Kranjski vertnar, ki je izšel prav v Pečah, še vedno velja za enega boljših, še danes uporabnih del s področja sadjarstva. Po predstavitvi se je Bogomil Brvar zahvalil številnim, ki so pripomogli k izdaji knjige. Knjiga je že razprodana, nas pa morda čaka še kakšen ponatis ob prihajajočem jubileju. Ob 200 letnici prihoda Pirca v Peče bodo namreč v naslednjem letu potekale številne prireditve, med drugim se bo tudi ponovila razstava o delu tega velikega, čeprav manj znanega Slovenca. Ob izidu knjige gre velika zahvala vsekakor avtorju Bogomilu Brvarju za ves trud in čas, ki ga je vložil v knjigo, recenzentu mag. Francu Baragi, mag. Blažu Slaparju, ki je knjigo grafično oblikoval, ter seveda tudi ilustratorki naslovne slike, Ireni Remc, lektorici Barbari Cerar, članom KUD Podbrezje-Tabor in ostalim, ki so s svojim znanjem pripomogli k nastanku tega obsežnega dela. Zahvaljujemo se tudi donatorjem; Občini Moravče, Župniji Peče, PGD Peče, Zipi d.o.o. in Robi Jančar s.p. Upamo, da bo širša javnost s pomočjo te knjige končno spoznala veličino in pomen Franca Ksaverja Pirca za slovenski narod.